Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2000

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R2000 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo R2000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2000

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R2000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo R2000 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo R2000

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo R2000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R2000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R2000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R2000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2000, driver máy in Epson Stylus Photo R2000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R2000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R2000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo R2000 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R2000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R2000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R2000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R2000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R2000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R2000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R2000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R2000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R2000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R2000.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus Photo R2000

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo R2000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2000 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R2000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.