Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9450

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 9450 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9450 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9450 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9450 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 9450

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9450 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 9450, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 9450 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9450

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9450 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9450 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9450 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 9450 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9450 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9450, driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9450 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9450, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9450 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 9450 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9450 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9450 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 9450 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9450 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9450 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 9450 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9450 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9450 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9450 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9450.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9450

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 9450 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9450 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9450 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.