Tải về và setup phần mềm máy in Epson Stylus TX230

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus TX230 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus TX230 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus TX230 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus TX230 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus TX230

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus TX230 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX230, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus TX230 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus TX230

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus TX230 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX230 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX230 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus TX230 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus TX230 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX230, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX230 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX230, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX230 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX230 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX230 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX230 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus TX230 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX230 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX230 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus TX230 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX230 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus TX230 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX230 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX230.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus TX230

– Đối với Windows OS sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus TX230 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus TX230 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus TX230 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.