Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson EMP-8200NL

Có phải bạn đang muốn cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8200NL, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-8200NL và cấu hình driver cài đặt máy in Epson EMP-8200NL cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-8200NL là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-8200NL khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-8200NL

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EMP-8200NL khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-8200NL, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8200NL thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8200NL

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-8200NL lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-8200NL của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson EMP-8200NL sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-8200NL có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-8200NL là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-8200NL, driver cấu hình máy in Epson EMP-8200NL sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-8200NL, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-8200NL và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-8200NL hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-8200NL không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-8200NL về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-8200NL hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-8200NL hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-8200NL cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-8200NL cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-8200NL hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-8200NL hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-8200NL tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-8200NL.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson EMP-8200NL

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EMP-8200NL lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson EMP-8200NL vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8200NL như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.