Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX510

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX510 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX510 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX510 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX510 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX510

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX510 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX510, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX510 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo RX510

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo RX510 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX510 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX510 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX510 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX510 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX510, driver máy in Epson Stylus Photo RX510 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX510, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX510 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX510 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX510 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX510 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX510 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX510 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX510 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX510 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo RX510 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo RX510 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX510 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX510.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX510

– Với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX510 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Photo RX510 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX510 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.