Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX585

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo RX585 và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo RX585 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX585 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX585 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX585

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX585 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX585, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX585 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX585

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX585 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX585 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Photo RX585 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX585 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX585 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX585, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX585 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX585, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX585 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo RX585 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX585 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX585 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX585 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX585 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX585 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo RX585 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX585 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX585 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX585 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX585.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX585

– Với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX585 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX585 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX585 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.