Tải xuống và cài đặt driver máy in Epson Stylus T10

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus T10 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus T10 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus T10 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus T10 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus T10

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus T10 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus T10, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus T10 thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T10

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T10 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T10 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T10 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus T10 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T10 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T10, driver cấu hình máy in Epson Stylus T10 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T10, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T10 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus T10 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T10 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T10 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus T10 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T10 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T10 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus T10 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus T10 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T10 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T10 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T10.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus T10

– Với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus T10 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus T10 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus T10 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.