Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser MX14NF

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser MX14NF và cấu hình driver cấu hình máy in Epson AcuLaser MX14NF cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser MX14NF là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser MX14NF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser MX14NF

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser MX14NF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX14NF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX14NF thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser MX14NF

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson AcuLaser MX14NF lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser MX14NF của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX14NF sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson AcuLaser MX14NF có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX14NF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX14NF, phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser MX14NF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser MX14NF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX14NF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX14NF hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser MX14NF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser MX14NF về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser MX14NF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser MX14NF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser MX14NF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser MX14NF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser MX14NF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser MX14NF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser MX14NF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser MX14NF.

Cách cấu hình driver máy in Epson AcuLaser MX14NF

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser MX14NF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser MX14NF vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser MX14NF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.