Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DN

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser MX20DN và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser MX20DN cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser MX20DN là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DN khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DN

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DN khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DN, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX20DN thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser MX20DN

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson AcuLaser MX20DN lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser MX20DN của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DN sau đó tiến hành setup.

Driver Epson AcuLaser MX20DN có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser MX20DN là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX20DN, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX20DN sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser MX20DN, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX20DN và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DN hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser MX20DN không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser MX20DN về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser MX20DN hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser MX20DN hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser MX20DN cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser MX20DN cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser MX20DN hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser MX20DN hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser MX20DN tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser MX20DN.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser MX20DN

– Đối với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DN lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX20DN vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DN như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.