Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson Expression 11000XL

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Expression 11000XL và cài đặt driver máy in Epson Expression 11000XL cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Expression 11000XL là phần mềm dùng để setup máy in Epson Expression 11000XL khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Expression 11000XL

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Expression 11000XL khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Expression 11000XL, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Expression 11000XL thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Expression 11000XL

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Expression 11000XL lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression 11000XL của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson Expression 11000XL sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Expression 11000XL có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Expression 11000XL là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression 11000XL, phần mềm setup máy in Epson Expression 11000XL sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression 11000XL, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression 11000XL và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Expression 11000XL hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression 11000XL không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression 11000XL về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Expression 11000XL hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression 11000XL hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression 11000XL cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression 11000XL cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Expression 11000XL hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Expression 11000XL hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression 11000XL tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression 11000XL.

Cách cấu hình driver máy in Epson Expression 11000XL

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Expression 11000XL lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Expression 11000XL vào folder Application để cài driver máy in Epson Expression 11000XL như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.