Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX4800+

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+ và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus DX4800+ là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus DX4800+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus DX4800+, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+ thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX4800+ của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus DX4800+ có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus DX4800+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4800+, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX4800+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX4800+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4800+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX4800+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX4800+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX4800+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX4800+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX4800+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX4800+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus DX4800+ hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX4800+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX4800+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX4800+.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4800+

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus DX4800+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus DX4800+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.