Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson EMP-9300

Cách tải driver setup máy in Epson EMP-9300 và setup driver máy in Epson EMP-9300 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-9300 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-9300 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-9300

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-9300 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson EMP-9300, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson EMP-9300 thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-9300

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-9300 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-9300 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson EMP-9300 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-9300 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-9300 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-9300, driver máy in Epson EMP-9300 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-9300, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-9300 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-9300 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-9300 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-9300 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-9300 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-9300 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-9300 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-9300 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-9300 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-9300 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-9300 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-9300.

Cách cài đặt driver setup máy in Epson EMP-9300

– Đối với Windows OS sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-9300 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-9300 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-9300 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.