Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL+

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+ và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+ cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro XL+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro XL+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro XL+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL+, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro XL+ thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro XL+

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro XL+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro XL+ của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson Stylus Pro XL+ sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro XL+ có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro XL+, phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro XL+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro XL+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro XL+ hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro XL+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro XL+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro XL+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro XL+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro XL+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro XL+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro XL+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro XL+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro XL+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro XL+.

Cách setup driver setup máy in Epson Stylus Pro XL+

– Đối với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro XL+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL+ vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Pro XL+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.