Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo R360

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R360 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R360 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo R360 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo R360 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R360

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo R360 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R360, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R360 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R360

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R360 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R360 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Photo R360 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R360 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R360 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R360, driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R360 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R360, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R360 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R360 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R360 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R360 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R360 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R360 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R360 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo R360 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R360 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R360 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R360 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R360.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R360

– Với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo R360 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R360 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R360 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.