Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus TX400

Cách tải driver máy in Epson Stylus TX400 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus TX400 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus TX400 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus TX400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus TX400

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus TX400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX400, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus TX400 thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus TX400

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX400 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX400 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus TX400 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus TX400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX400, phần mềm driver máy in Epson Stylus TX400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX400 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX400 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus TX400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus TX400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX400 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus TX400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX400.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus TX400

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus TX400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus TX400 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.