Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus 800

Cách tải driver máy in Epson Stylus 800 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus 800 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus 800 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus 800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus 800

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus 800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus 800, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 800 thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus 800

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus 800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 800 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm driver máy in Epson Stylus 800 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus 800 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus 800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 800, driver setup máy in Epson Stylus 800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus 800 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 800 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus 800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus 800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus 800 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus 800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 800 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 800.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 800

– Với Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus 800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 800 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus 800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.