Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus SX235

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus SX235 và cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus SX235 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus SX235 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX235 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX235

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus SX235 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX235, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus SX235 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX235

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX235 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX235 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX235 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus SX235 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX235 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX235, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX235 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX235, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX235 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX235 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX235 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX235 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX235 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX235 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX235 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX235 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX235 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX235 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX235 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX235.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus SX235

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus SX235 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX235 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus SX235 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.