Tải xuống và cấu hình phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4090

Cách tải driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 và cấu hình driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4090

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4090, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4090

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4090, driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4090, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce Pro WP-4090 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4090 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce Pro WP-4090 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4090 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro WP-4090.

Cách cấu hình driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4090

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4090 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.