Tải xuống và setup driver máy in Epson Expression Home XP-415

Cách tải driver setup máy in Epson Expression Home XP-415 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-415 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Expression Home XP-415 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Expression Home XP-415 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-415

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Expression Home XP-415 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-415, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-415 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Expression Home XP-415

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-415 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-415 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Expression Home XP-415 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Expression Home XP-415 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-415 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-415, phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-415 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-415, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-415 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Expression Home XP-415 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-415 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-415 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Expression Home XP-415 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-415 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-415 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-415 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Expression Home XP-415 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-415 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-415 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-415.

Hướng dẫn cấu hình driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-415

– Đối với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-415 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-415 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-415 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.