Tải xuống và setup driver máy in Epson Stylus COLOR 800N

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 800N và setup driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 800N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 800N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 800N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 800N

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 800N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 800N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus COLOR 800N thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 800N

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 800N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 800N của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 800N sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 800N có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 800N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 800N, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 800N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 800N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 800N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 800N hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 800N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 800N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 800N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 800N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 800N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 800N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 800N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 800N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 800N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 800N.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 800N

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 800N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 800N vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus COLOR 800N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.