Tải xuống và setup driver máy in Epson Stylus Photo 1290S

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1290S và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 1290S cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1290S là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1290S khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo 1290S

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1290S khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1290S, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1290S thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1290S

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1290S lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1290S của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1290S sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo 1290S có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1290S là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1290S, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1290S sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1290S, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1290S và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1290S hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1290S không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1290S về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 1290S hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1290S hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1290S cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 1290S cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 1290S hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 1290S hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1290S tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1290S.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson Stylus Photo 1290S

– Với Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1290S lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1290S vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1290S như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.