Tải xuống và setup driver máy in Epson Stylus Pro 5500

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Pro 5500 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5500 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 5500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5500

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 5500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 5500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 5500 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 5500

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 5500 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson Stylus Pro 5500 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 5500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 5500, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 5500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 5500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 5500 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 5500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 5500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 5500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 5500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 5500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 5500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 5500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 5500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 5500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 5500.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 5500

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 5500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 5500 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 5500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.