Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser CX17

Cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX17 và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser CX17 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser CX17 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser CX17 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX17

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX17 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX17, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX17 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser CX17

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX17 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX17 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX17 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX17 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX17 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX17, phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX17 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX17, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX17 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX17 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX17 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX17 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser CX17 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX17 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX17 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX17 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX17 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser CX17 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX17 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX17.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX17

– Đối với Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX17 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser CX17 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX17 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.