Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson Stylus Photo T59

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T59 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T59 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo T59 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo T59 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo T59

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus Photo T59 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T59, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo T59 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo T59

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo T59 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo T59 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo T59 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo T59 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo T59 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T59, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo T59 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo T59, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T59 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo T59 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo T59 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo T59 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo T59 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo T59 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo T59 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo T59 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo T59 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo T59 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo T59 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo T59.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T59

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo T59 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo T59 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo T59 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.