Tải xuống và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro XL cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro XL là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro XL khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro XL

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro XL thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro XL

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Pro XL lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro XL của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro XL có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro XL, driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro XL sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro XL, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro XL và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro XL hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro XL không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro XL về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro XL hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro XL hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro XL cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro XL cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro XL hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro XL hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro XL tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro XL.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus Pro XL

– Với Windows OS sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro XL lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro XL vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus Pro XL như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.